X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آسمون خاکستری

حرفهای مربوط

درحالی که می بینیم و می شنویم و احساس می کنیم که اوضاع اصلاً خوب نیست شما در فکر ماست مالی کردن هستید. در حال پیدا کردن راهی برای محو کردن. ظاهراً با پیشرفت موضوع، این خودِ ما هستیم که محو خواهیم شد! کاری نکنید که این دیفال (دیوار) روی ما خراب شود. این دیفال (یحتمل همان دیوار) با یک نادانی کوچک می ریزد و عده ای زیرِ آن له می شوند. ما هم برای فرار، به درّه ای که پیش ِ رویمان است سقوط خواهیم کرد! بخاطر هیچ!

پی نوشت نامربوط!:

مدّتی است که از سوی زمین و زمان و ماه و خورشید و روزگار و خلایقِ آن، صبر پیشنهاد می شود. خدا وندا به منِ ناشکیبا، صبر برسان!