آسمون خاکستری

؟؟

           

              تو کجای این جهان هستی بگو، قانع شدم

                                                        من به عشــــــق و آرزوهایت مگر مانع شـــــدم؟

              تو پر از مهر و محبّت بودی و دنیای عشق

                                                        پس چگونه تیره شد این چهره ی زیبای عشق؟

              با خیال تو همه دنیای من پرنور شد

                                                         من برای دیدنت چشـــــــم دلم هم کـــور شد!

             شاهدم بر آنچه بین قلبم و قلبت گذشت

                                                         تو گمـــــان کردی دلم از پاکی قلبـــت گذشت؟

             نه عزیزم تا ابد این دل وفا دارد به تو

                                                          اینهمه عشـــــق و ارادت پس چــرا دارد به تو؟

             من همیشه با تو صحبت می کنم توی دلم

                                                          با خیال تو قیامــــــــــــــت می کنم توی دلــم!

             این جدایی ها نشان داده به تو یک روی خوش

                                                           یا بمان با من همیشه یا که عشقم را بکش!

مولانا رباعی دلنشینی دارد:

                             گر چرخ تو را خدمت پیوست کند

                                                                  مپذیر که عاقبت تو را پست کند

                              ناگاه به شربتی تو را مست کند

                                                                   در گردن معشوق دگر دست کند

فکر می کنم معنی کاملاً واضحی داشته باشد. به شرح نیاز ندارد