آسمون خاکستری

بگو با من!

آسمون خاکستری

چه جای سکوت است

تو، بلند روح را

که به هر نَفَس،

شوق فریاد داری

 

بگو

ای به طراوت باران

حرفهایت

 

بگو

که به هر ساقه بپیچد

صدایت

 

بگو با من

که در همهمه ی بهاری نو،

میان شادی کودکان،

کنار خودنمایی خورشید،

به اندازه ی عمق زمین، تنهایم!

بگو با من!

 

 

 

مهربانی در کلام، اعتماد می آفریند، مهربانی در فکر کردن، بصیرت کامل خلق می کند و مهربانی در بخشش، عشق بوجود می آورد.

*لائوتزو*

 

هنگامی که به انتهای آنچه باید بدانی رسیدی، در ابتدای آنچه باید احساس کنی خواهی بود

*جبران خلیل جبران*

 

التماس به خدا شجاعت است اگر برآورده شود عزّت وگرنه حکمت است، التماس به خلق شرمندگی است اگر برآورده شود منّت وگرنه ذلّت است.

*حضرت علی (ع)*