X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آسمون خاکستری

انسان...

 

 

ای انسان: 

 تمام این دنیا برای تو آفریده شده است

اما

تمام تو برای این دنیا آفریده نشده است 

 

پی نوشت: 

سبک مغزی کز اسباب جهان بر خویش می بالد

                                   چو حمالی است کز بار گران بر خویش می بالد 

                                   *صائب تبریزی*