X
تبلیغات
زولا

آسمون خاکستری

هوای دل

شک می کنم گاهی: 

این دلم بود از اینجا رد شد؟! 

می شود مثل پرنده 

لب یک پنجره ی باز 

رویروی شب تنهایی و ماه 

می پَرَد سمت تهی! هیچ! سکوت! 

می خَزَد تا ملکوت!