آسمون خاکستری

در شیشه ای

 

*تا حالا شده یه در شیشه ای باز٬ روبروت باشه اما بلد نباشی چطوری ازش رد شی؟  

-در شیشه ای که دیدم ولی...

*شده بعد از مدتی یاد بگیری چطور از درهای باز شیشه ای عبور کنی؟

-هوم؟ 

*تا حالا شده وقتی با خوشحالی میخوای از یه در شیشه ای که تازه عبور کردن از اون رو یاد گرفتی٬ رد بشی ببینی اون در شیشه ای اصلاً باز نیست؟! 

- (؟؟؟)

 

 

نتیجه اخلاقی: یا دیر یاد گرفتی یا در اشتباهی بسته شده!