آسمون خاکستری

آموزگارما:طبیعت

پرشور می تپد؛

           نبض طبیعت

             و در رگهاش

         خون زندگی جاریست:

  در ساقه ی گیاه

                     در شاهراه رود!

          در ریشه های گل

                   در سنگهای کوه!

مجذوب می کند

     عشق می تراود

         از تکاپو سرمست

            در پناه یک دست!

چون تلاشش این نیست

            که «فلانی» باشد!

                     مثل خورشید٬ درخشنده

                              یا که چون ماه٬ فریبنده!