آسمون خاکستری

تولد من

روز خوبیه. نه عزیزم؟

-همه ی روزا خوب اند اگه خودمون خرابش نکنیم. عزیزم.

ولی امروز یه فرقی داره انگار.

-آره. انگار یه کم سردتره. من لحظه به لحظه ی پاییز رو عاشقانه دوست دارم. هیچ چیز نمیتونه مانع این حس قشنگ بشه.

نه. هیچ چیز نمیتونه...مثل حسی که به من داری عزیزم؟!

-تو همیشه منو باور داری.

اینجا چیزی نیست که به اندازه ی تو منو خوشحال کنه عزیزم.

-بهونه ای برای خوشحالی؟!!

تولدت مبارک عزیزم.

-با من بمون عزیزم.