X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آسمون خاکستری

رخت عشق

زیبای من!

زیبایی را با چه می سنجند این مردم خاکی؟

تو می دانی...

زیبایی ات جاودانی است

رخت عشق به تن کردی که اینگونه زیبایی!

*مریم*